۱۳۹۲ فروردین ۱۵, پنجشنبه

خانم بغداد 2013

حضور چشمگیر شخصیت از اقشار مختلف جامعه عراق در مراسم انتخاب دوشیزه بغداد برگزار شد، در باشگاه شکار عراق حضور داشتند. در این مراسم 15 مسابقه از سنین مختلف که در محدوده بین 15 و 25 سال شرکت کردند. و قادر به یاسمین، سن 17 سال را به نفع خود تمام صداهایی از صندلی هیئت منصفه بر تاج و تخت از زیبایی در بغداد در سال 2009 بود. مسابقه ترمیم شادی به خانه گرسنه عراق برای کارایی از شادی و کمک به حمایت از زنان عراقی را به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری.
Miss Baghdad 2010 Contestants
Miss Baghdad 2010 pictures

0 نظرات:

ارسال یک نظر

 
Fashion Trend © 2011 | All Rights Reserved | About | Privacy Policy | Contact | Sitemap